ÚSZT Kombinált Mikrohitel


 A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLT 2013.02.08-ÁN!

 Ügyfélfogadás

Hétfő: 9.00-12.00
Szerda: 9.00-12.00 és 13.00-15.00
Péntek:9.00-12.00

Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M
ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM
(rövid ismertető)

 • vissza nem térítendő támogatással kombinált mikrohitel kezdő és működő mikrovállalkozásoknak
 • legfeljebb 10 millió Ft (max. 60%) mikrohitel és
 • legfeljebb 10 millió Ft (max. 45%) vissza nem térítendő támogatás
 • a vissza nem térítendő támogatás tartalom utófinanszírozott, azaz a támogatás kifizetésére egy összegben, a projekt fizikai befejezését és a hitel összegének kifolyósítását követően kerülhet sor. Előleg nem igényelhető.
 • meghatározott célokra fordítható
 • Közép – Magyarországi Régión kívüli projektek
 • min. 10% önerő szükséges
 • fedezet szükséges (ingatlan értékbecslés a szolnok@oh.hu e-mail címen rendelhető)
 • fix évi 7,00 % kamat 
 • Előzetes adósminősítés kérhető a mikrohitel@jnszvfa.hu vagy az info@jnszvfa.hu e-mail címen

A pályázatok beadása csak előzetes iőpont egyeztetéssel lehetséges. Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy legalább egy héttel a pályázat beadásának tervezett időpontja előtt jelezzék azt felénk, a +3656/432-134 vagy a +3656/510-933 telefonszámok valamelyikén.

A Kombinált Mikrohitel Program pályázatból származó vissza nem térítendő támogatást, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál fix kamatozású mikrohitellel, – azaz visszatérítendő támogatással – kombinálja. A két rész egymástól elválaszthatatlan egységet képez.

Ugyan mind a mikrohitel igénylést, mind a pályázati anyagot egy helyen – a JNSZVFA szolnoki irodájában – személyesen kell leadni, a vissza nem térítendő támogatást nem az Alapítvány, hanem a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. bírálja el.

Mivel a Kombinált Mikrohitel (KMH) két konstrukció „ötvözete”, ezért külön dokumentumok szükségesek a vissza nem térítendő és a visszatérítendő (mikrohitel) részekhez. A pályázattal kapcsolatos részletesebb tájékoztatót, az alábbiakban olvashatják.

FELHÍVJUK TISZTELT PÁLYÁZÓINK FIGYELMÉT, HOGY LEHETŐSÉG VAN A KECSKEMÉTI IRODÁNKBAN IS PÁLYÁZAT BEFOGADÁSRA.

A pályázatok beadásához előzetes időpontegyezetés szükséges személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:

Balogh Lászlóné
program munkatárs

Kecskemét, Vörösmarty utca 12.
Tel:+3676/485-505
Telefax:+3676/485-504
e-mail: info@bacs-lea.hu

KOMBINÁLT MIKOHITEL TÁJÉKOZTATÓ

 

MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE
GOP-2011-2.1.1/M
Érvényes: 2012. január 27-től

A Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a Pályázati Projektértéket.
Kizárólag abban az esetben hozható pozitív pályázati döntés, amennyiben a pályázó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a visszatérítendő támogatás (hitel) megszerzésére jogosultságot szerez.

A támogatás összege 
A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 10 millió Ft lehet, a visszatérítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 10 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás összege nem lehet több mint a kért mikrohitelé.

A támogatás mértéke

 • A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft.
 • A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

Kötelező vállalások
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegű ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének 50%-át.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási és hitelkérelem (együtt pályázat) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál, továbbá az MV Zrt. honlapján – www.mvzrt.hu – közzétett közvetítő szervezeteknél, személyesen nyújtható be, postai benyújtásra nincs lehetőség.

Előzetes adósminősítés (2013-ban több előzetes adósminősítést nem áll módunkban befogadni)

A pályázók figyelmébe ajánljuk Alapítványunk által biztosított előzetes adósminősítés lehetőségét. A szolgáltatás ingyenesen igénybevehető. Az előzetes adósminősítéshez szükséges dokumentumokat a mikrohitel@jnszvfa.hu vagy az info@jnszvfa.hu e-mail címekre szükséges megküldeni. A várható feldolgozási idő kapacitásunktól függően 2-4 nap.

 • Társas vállalkozások esetén:
  • utolsó lezárt üzleti év beszámolója,
  • Amennyiben még nincs lezárt 2011. évi beszámoló, úgy a 2011. évi főkönyvi kivonat és előzetes 2011. évi beszámoló,
  • Kezdő vállalkozás esetén:2011-ben létrejött cégek esetében: 2011. évi főkönyvi kivonat és 2011. évi beszámoló, 2012. évi aktuális havi zárású főkönyvi kivonat. 2012. évben létrejött vállalkozások esetében: aktuális havi zárású főkönyvi kivonat,
  • Projekt terv rövid leírása (megvásárolni kívánt eszközök leírása és célja, projekt érték, megigényelni kívánt hitel összege és futamideje),
  • Vállalkozás rövid bemutatása,
  • A hitel bitosítékaként felajánlani kívánt fedezet ismertetése (terhek, tulajdonosok, elhelyezkedés, hozzávetőleges érték).
 • Egyéni vállalkozás esetében
  • Utolsó két üzleti év SZJA/EVA bevallása,
  • Projekt terv rövid leírása,
  • A vállalkozó és a tevékenység bemutatása.
  • A hitel bitosítékaként felajánlani kívánt fedezet ismertetése (terhek, tulajdonosok, elhelyezkedés, hozzávetőleges érték).

AZ ELŐZETES ADÓSMINŐSÍTÉSHEZ NEM KELL VÉGLEGES ÉRTÉKBECSLÉST CSATOLNI!

TERHELT INGATLAN FELAJÁNLÁSA ESETÉBEN A PÁLYÁZAT BEADÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJE A TEHER JOGOSULTJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSÁT AZ INGATLAN TOVÁBBI TERHELÉSÉHEZ!

Tranzakciós díj
Apályázó bruttó 10.000 Ft regisztrációs díj megfizetésére köteles készpénzben a pályázat beadásakor a Közvetítő Szerv részére.
Továbbá a pályázat támogatói döntése esetén a mikrohitel szerződéskötéskor további – hitelképesség vizsgálati – díj megfizetésére köteles a pályázó, az alábbiak szerint:
A Közvetítő a Hitelszerződés megkötésével összefüggésben összesen legfeljebb az alábbi összegű bruttó tranzakciós díjat számíthat fel a Kedvezményezettnek, ezen felül egyéb díjat nem számíthat fel:
1. 36 hónapnál hosszabb futamidő esetén bruttó 40.000,- Ft;
2. 12 hónaptól 36 hónapig terjedő futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 3%-a (a beadáskori bruttó 10.000 Ft-tal csökkentve);
3. 12 hónap alatti futamidő esetén a szerződött hitelösszeg 5%-a (a beadáskori bruttó 10.000 Ft-tal csökkentve).
Kedvezményezettnek, ezen felül egyéb díj nem számítható fel.

A pályázati dokumentáció:
1. a visszatérítendő támogatás vonatkozásában hitelkérelemből (üzleti terv),
2. a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában Projekt adatlapból,
3. valamint a Pályázati felhívás G. fejezete szerint előírt, illetve a Közvetítő által előírt mellékletekből áll.

A pályázati adatlap elkészítéséhez, kitöltő program szükséges KitoltoUSZT_GOP-2011-211M_v2.0.0.1662

A Közvetítő a pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt továbbítja a Közreműködő Szervezetnek.

FIGYELEM! 

 • Kérjük, hogy mielőtt a beadásra szánt végleges adatlapot adathordozóra menti, minden esetben győződjön meg arról, hogy a legújabb elérhető kitöltő program került-e Önnél letöltésre.
 • Kérjük, hogy kiemelten figyeljen arra, hogy Projekt adatlap kizárólag .xzip formátumban fogadható el, a pdf formátumban benyújtott Projekt adatlap feldolgozására nincs lehetőség!
 • Az .xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő pályázati kiírásra kell vonatkoznia! A pályázati adatlap xzip formátumú verzióját a pályázati adatlap kitöltő program mentett fájlok menüpont alatt találja.
 • Ne nevezze át a file-t!
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 24. § (3) szerint a közreműködő szervezethez történő beérkezése számít a befogadási határidő számítás kezdőnapjának.

A pályázati adatlap kitöltésénél a következő adatokat tüntessék fel a Közreműködő Szervezet esetében:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
5000 Szolnok, József Attila út 83.
Tel/Fax: (56) 423-134
e-mail: info@jnszvfa.hu

A pályázók köre

Pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján:

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek
 • SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvédek (EVA)
 • szövetkezetek

A pályázati kiírásra kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.
(A 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján a mikrovállalkozás annak meghatározása szerint olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.)
A pályázókra vonatkozó egyéb feltételeket a Pályázati felhívás B. fejezete részletesen tartalmazza.

A támogatásban részesíthetők köre

Támogatásra jogosultak azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások.

Az adott naptári évben a Kedvezményezett vagy annak kapcsolt vállalkozása nem nyújthat be a Kombinált Mikrohitel Program keretében újabb hitelkérelmet, illetve pályázatot, amennyiben a Kombinált Mikrohitel Program keretében ugyanazon naptári évben már adott be pályázatot és támogatói döntésben részesült. (Akinek már volt 2011-ben beadott plyázata, de 2012-ben kapott támogatói döntést, az újra beadhatja a pályázatát 2012-ben, tehát a pályázat beadásának napja számít.)

A támogatható projektek megvalósulási helye
Azok a Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására, (azaz a támogatás felhasználására) a Magyar Köztársaság területén, a Közép-magyarországi Régión kívül elhelyezkedő – nem vidékies településen fekvő – székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A „nem vidékies települések” listáját (GOP település lista) a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. sz. melléklete (Segédletek) tartalmazza.

Támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében támogatható tevékenységek a Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Eszközbeszerzés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
 • Információs technológia fejlesztés.

Elszámolható költségek köre

 • Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése.
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése.
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás.
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei.

Az egyes tételekhez tartozó szabályokat bővebben a Részletes Pályázati Útmutató C.2. pontja tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a pályázat elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Nem elszámolható költségek köre

Nem elszámolható semmilyen, az elszámolható költségek között nem szereplő költség, továbbá:

 • ingatlan vásárláshoz kapcsolódó járulékos költségek (díjak, illetékek, kapcsolódó szolgáltatások költsége, stb).
 • mezőgazdasági célú vagy mezőgazdasági tevékenység folytatását célzó területek, különösen szántóföld, ültetvény, erdő, halastó, gyepterület
 • turisztikai célú, vagy turisztikai tevékenység folytatását célzó ingatlanok ügyvédi díjak, közjegyző, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek
 • ingatlanbeszerzés esetén a Ptk. 685. § b) szerinti közeli hozzátartozótól beszerzendő ingatlanok vételára.
 • olyan ingatlan vételára, amely nem egyértelműen beazonosítható (például amennyiben egy helyrajzi számhoz több ingatlan tartozik, de nem történt albetétesítés).
 • Nem nyújtható támogatás lakás célú ingatlan fejlesztéséhez és vásárlásához. (Ingatlan vásárlás esetén a Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a közművek átíratásáról)
 • A piaci árat, azaz értékbecslés szerinti értéket, meghaladó összeg nem minősül elszámolható költségnek.
 • Az ingatlanfejlesztés költségei, amennyiben a projekt részét képező fejlesztés költsége a fejlesztés többi részétől nem egyértelműen elkülöníthető.
 • Ingatlan beruházás esetén a projekt fizikai befejezését követően az ingatlannak gazdasági tevékenység folytatására alkalmasnak kell lennie.

Önrész
Az önrész kizárólag saját forrásból állhat. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önrészre vonatkozó részletes szabályokat a Pályázati útmutató D.3. pontja tartalmazza.

Biztosítékok köre
Jelen pályázati kiírás keretében vissza nem térítendő támogatás tekintetében a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási időszakra nem szükséges biztosítékot nyújtania. A visszatérítendő támogatás (támogatott hitel) biztosítékára vonatkozóan a Kombinált Mikrohitel Termékleírása tartalmazza a biztosítékként elfogadható eszközök listáját. Ingatlan esetében csak és kizárólag az Alapítvány által kijelölt értékbecslő becslését fogadja el. A szükséges értékbecslést a szolnok@oh.hu e-mail címen rendelhető meg. A termékleírás a letölthető dokumentumok és hasznos linkek menüpont alatt tölthető le.

Előtörlesztés
A JNSZVFA által meghatározott előtörlesztési díjak mellett lehetséges:

 • A projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a.
 • A projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.

Tájékoztatás és nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai tartalmazza.
Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

A pályázó által csatolandó dokumentumok
A vissza nem térítendő támogatás igényléséhez szükséges csatolandó dokumentumok listáját a Pályázati felhívás részletezi. Az azokra vonatkozó részletes szabályok a GOP Részletes Pályázati útmutató G. fejezetben foglaltak irányadóak. A visszatérítendő támogatás (mikrohitel) pályázathoz kötelezően mellékelendő dokumentumok listája letölthető a letölthető dokumentumok hasznos linkek menüpont alatt.

Irodánk “D” épület 2. emeletére költözött.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.