Bemutatkozó


JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (az Alapítvány) 1991-ben történt létrehozásának célja a megye mikro-, kis és középvállalkozásainak megerõsítése volt az Alapítvány által nyújtott és megszervezett fejlesztési programok révén (információval történõ ellátás, tanácsadás, pénzügyi és oktatási programok, stb.). A vállalkozások megerõsítését célzó fejlesztési programok mellett az Alapítvány aktívan részt vett a megye gazdaságfejlesztési programjainak elõkészítésében, illetve végrehajtásában. A programok végrehajtása során közvetlen munkakapcsolat alakult ki a PHARE program irányítóhatóságaival, a Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztériummal, a Földmûvelés és Vidékfejlesztési Minisztériummal és más támogatási források gazdáival. Az Alapítvány szoros a kapcsolatot ápol a megye, gazdaság- és területfejlesztési szervezeteivel, és erõsen támogatja ezen szervezetek együttmûködését a megye gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében.

VÁLLALKOZÁST ERÕSÍTÕ PROGRAMJAINK VOLTAK:

 • foglalkoztatást elõsegítõ tevékenységek
 • forrásszerzési tanácsadás
 • általános vállalkozásfejlesztési információk biztosítása
 • üzletviteli tanácsadás
 • pénzügyi tanácsadás
 • bérkönyvelés
 • rendezvények, szakmai konferenciák és tréningek szervezése
 • képzési programok kidolgozása és lebonyolítása
 • pályázatfigyelés, pályázati közvetítés, pályázatírás
 • megyei kistérségi dokumentációs tár létrehozása, bõvítése és karbantartása
 • megyei kistérségi dokumentációs tárhoz való hozzáférés biztosítása
 • kapcsolódás más megyei programokhoz (Ipari Park program, Beszállítói program, PHARE, ISPA, SAPARD programok, stb.)
 • beszállítók minõsítése, beszállítók számának növelése és beszállítói körök szervezése.

MIKROHITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 1992. óta folyamatosan végezzük a mikro-, kis- és középvállalkozások mikrohitelezési tevékenységét. A program keretén belül az idõközben folyamatosan változó mikrohitelezési gyakorlat mellett 2004. december 31-ig összesen 648 vállalkozás részére közel 600 millió forintot biztosítottunk fejlesztésre. Részletes feltételrendszer bemutatása a mellékletben. INKUBÁTORHÁZ PROGRAM Szolnok város területén lévõ – 8 épületet magában foglaló – volt szovjet laktanya felújításának keretén belül történt meg a Szolnoki Vállalkozói Inkubátorház kialakítása. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen 2002. évre az Inkubátorház területén 6 épületet került felújításra, 7000 m2 hasznos alapterülettel. Jelenleg az Inkubátorház területén több mint 30 vállalkozó mûködik. Számukra, tevékenységük folytatásához megfelelõ vállalkozói infrastruktúra került kialakításra kedvezõ bérleti díjkonstrukció mellett. Az itt mûködõ vállalkozások több, mint 500 ember számára teremtenek munkahelyet. Fontos megemlíteni, hogy az itt foglalkoztatottak közül 200 fõ megváltozott munkaképességû. A vállalkozói oktatási és rendezvényszervezési programok megvalósításához az Inkubátorház fejlett infrastruktúrával rendelkezünk. A négy 20-30 fös oktatóterem kiválóan alkalmas a kis-és középvállalkozások (KKV) igényei szerinti képzések lebonyolítására. A négy terembõl kettõ multimédiás számítógépekkel van felszerelve. Kialakításra került továbbá egy 200 fõt befogadni képes konferenciaterem hangosítással és 50 csatornás tolmácsberendezéssel felszerelve, valamint egy 30 fõs társalgó. 2004. évben PHARE támogatással az Inkubátorház komplexum 412 millió forint értékû beruházási forrást nyert el két további épület felújítására. A projekt eredményeképpen az utolsó két épületszárny felújításával 1700 nm. hasznos felületet vonunk be a hasznosításba és nyújtunk további lehetõségeket a kisvállalkozásoknak egy igazi vállalkozásbarát környezetben való elhelyezéshez. A két új épületszárnyban 250 adagos melegkonyha, étterem, vendégszobák, irodahelyiségek, konferenciaterem lesz kialakítva, amely ez által alkalmassá válik többnapos rendezvények lebonyolítására is. Az épületek mellett 50 szgk. számára alkalmas parkoló épül. INGYENES TANÁCSADÓI PROGRAM Az Alapszintû Tanácsadás központi program (GVOP 221) keretein belül a Magyarországon mûködõ kisvállalkozások ingyenes és hathatós segítséghez juthatnak. A tanácsadás igénybevételével a KKVk növelhetik versenyképességüket, hatékonyságukat és nagyobb eséllyel vehetnek részt az EU csatlakozás miatt megváltozott gazdasági környezet által gerjesztett versenyben. A program célkitûzése, hogy a kis- és középvállalkozások hozzájussanak a sikeres mûködésükhöz szükséges nélkülözhetetlen alapismeretekhez a vállalkozásindítástól a vállalatstratégia alkotásig és folyamatosan informálódhassanak az elérhetõ hazai és EU forrásokról. A program szolgáltatásai azonos tartalmi elemekkel és minõségi szinten az egész országban elérhetõek. A programot Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium fogja össze és Jász-Nagykun-Szolnok (JNSZ) megyében a JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hajtja végre. Az alapszintû tanácsadás színvonalát és valós szükségleteken nyugvó tartalmi összetételét az Alapítvány regisztrált és akkreditált tanácsadók közremûködése által garantálja, egységes módszertannal, szektor semlegesen.

Az ingyenes tanácsadás a követezõ szakterületekre terjedt ki:

 1. Alapinformációk nyújtása vállalkozók számára.
 2. Vállalkozásindítással kapcsolatos üzleti, pénzügyi, jogi, számviteli alapinformációk nyújtása.
 3. Pályázati tanácsadás
 4. Tájékoztatás az elérhetõ oktatási és továbbképzési lehetõségekrõl
 5. Információ nyújtása az európai uniós csatlakozás gazdasági, európai vállalkozásfejlesztés
 6. Információ nyújtása a vállalkozások számára elérhetõ hazai és európai uniós pályázati lehetõségekrõl
 7. Mûködõ vállalkozás helyzetének áttekintése és az ehhez kapcsolódó fejlesztési források (pld hitelkonstrukciók)
 8. Környezeti követelményekrõl való tájékoztatás nyújtása
 9. A vállalkozás fejlesztésének érdekében belföldi, valamint európai uniós forráslehetõségek, támogatások
 10. Piac és versenyhelyzet elemzése
 11. Pályázati ötletek felkutatása, támogatható reális és életképes ötletek projektté formálása
 12. Megváltozott környezet szerinti piac- és versenyhelyzet elemzése
 13. Projektgenerálás és tervezés
 14. Stratégiai vállalkozásvezetés és marketing koncepció kidolgozása

Legyen az ügyfelünk, kérje munkatársaink segítségét!

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.