Bemutatkozó


JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (az Alapítvány) 1991-ben történt létrehozásának célja a megye mikro-, kis és középvállalkozásainak megerősítése volt az Alapítvány által nyújtott és megszervezett fejlesztési programok révén (információval történő ellátás, tanácsadás, pénzügyi és oktatási programok, stb.). A vállalkozások megerősítését célzó fejlesztési programok mellett az Alapítvány aktívan részt vett a megye gazdaságfejlesztési programjainak előkészítésében, illetve végrehajtásában. A programok végrehajtása során közvetlen munkakapcsolat alakult ki a PHARE program irányítóhatóságaival, a Gazdasági és Közlekedésügyi Minisztériummal, a Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztériummal és más támogatási források gazdáival. Az Alapítvány szoros a kapcsolatot ápol a megye, gazdaság- és területfejlesztési szervezeteivel, és erősen támogatja ezen szervezetek együttműködését a megye gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében.

VÁLLALKOZÁST ERŐSÍTŐ PROGRAMJAINK VOLTAK:

 • foglalkoztatást elsegítő tevékenységek
 • forrásszerzési tanácsadás
 • általános vállalkozásfejlesztési információk biztosítása
 • üzletviteli tanácsadás
 • pénzügyi tanácsadás
 • bérkönyvelés
 • rendezvények, szakmai konferenciák és tréningek szervezése
 • képzési programok kidolgozása és lebonyolítása
 • pályázatfigyelés, pályázati közvetítés, pályázatírás
 • megyei kistérségi dokumentációs tár létrehozása, bővítése és karbantartása
 • megyei kistérségi dokumentációs tárhoz való hozzáférés biztosítása
 • kapcsolódás más megyei programokhoz (Ipari Park program, Beszállítói program, PHARE, ISPA, SAPARD programok, stb.)
 • beszállítók minősítése, beszállítók számának növelése és beszállítói körök szervezése.

MIKROHITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG 1992. óta folyamatosan végezzük a mikro-, kis- és középvállalkozások mikrohitelezési tevékenységét. A program keretén belül az időközben folyamatosan változó mikrohitelezési gyakorlat mellett 2004. december 31-ig összesen 648 vállalkozás részére közel 600 millió forintot biztosítottunk fejlesztésre. Részletes feltételrendszer bemutatása a mellékletben. INKUBÁTORHÁZ PROGRAM Szolnok város területén lévő – 8 épületet magában foglaló – volt szovjet laktanya felújításának keretén belül történt meg a Szolnoki Vállalkozói Inkubátorház kialakítása. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen 2002. évre az Inkubátorház területén 6 épületet került felújításra, 7000 m2 hasznos alapterülettel. Jelenleg az Inkubátorház területén több mint 30 vállalkozó működik. Számukra, tevékenységük folytatásához megfelelő vállalkozói infrastruktúra került kialakításra kedvező bérleti díjkonstrukció mellett. Az itt működő vállalkozások több, mint 500 ember számára teremtenek munkahelyet. Fontos megemlíteni, hogy az itt foglalkoztatottak közül 200 fő megváltozott munkaképességű. A vállalkozói oktatási és rendezvényszervezési programok megvalósításához az Inkubátorházban fejlett infrastruktúra került kialakításra. A négy 20-30 fős oktatóterem kiválóan alkalmas a kis-és középvállalkozások (KKV) igényei szerinti képzések lebonyolítására. A négy teremből kettő multimédiás számítógépekkel szerelték fel. Kialakításra került továbbá egy 200 főt befogadni képes konferenciaterem hangosítással és 50 csatornás tolmácsberendezéssel felszerelve, valamint egy 30 fős társalgó. 2004. évben PHARE támogatással az Inkubátorház komplexum 412 millió forint értékű beruházási forrást nyert el két további épület felújítására. A projekt eredményeképpen az utolsó két épületszárny felújításával 1700 nm. hasznos felületet vontunk be a hasznosításba és nyújtottunk további lehetőségeket a kisvállalkozásoknak egy igazi vállalkozásbarát környezetben való elhelyezéshez. A két új épületszárnyban 250 adagos melegkonyha, étterem, vendégszobák, irodahelyiségek, konferenciaterem került kialakításra, amely ez által alkalmassá vált többnapos rendezvények lebonyolítására is. Az épületek mellett 50 szgk. számára alkalmas parkoló épült. INGYENES TANÁCSADÓI PROGRAM Az Alapszintű Tanácsadás központi program (GVOP 221) keretein belül a Magyarországon működő kisvállalkozások ingyenes és hathatós segítséghez juthattak. A tanácsadás igénybevételével a KKVk növelhették versenyképességüket, hatékonyságukat és nagyobb eséllyel vehettek részt az EU csatlakozás miatt megváltozott gazdasági környezet által gerjesztett versenyben. A program célkitűzése, hogy a kis- és középvállalkozások hozzájussanak a sikeres működésükhöz szükséges nélkülözhetetlen alapismeretekhez a vállalkozásindítástól a vállalatstratégia alkotásig és folyamatosan informálódhassanak az elérhető hazai és EU forrásokról. A program szolgáltatásai azonos tartalmi elemekkel és minőségi szinten az egész országban elérhetőek voltak. A programot Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium fogta össze és Jász-Nagykun-Szolnok (JNSZ) megyében a JNSZ Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hajtotta végre. Az alapszintű tanácsadás színvonalát és valós szükségleteken nyugvó tartalmi összetételét az Alapítvány regisztrált és akkreditált tanácsadók közreműködése által garantálta, egységes módszertannal, szektor semlegesen.

Az ingyenes tanácsadás a következő szakterületekre terjedt ki:

 1. Alapinformációk nyújtása vállalkozók számára.
 2. Vállalkozásindítással kapcsolatos üzleti, pénzügyi, jogi, számviteli alapinformációk nyújtása.
 3. Pályázati tanácsadás
 4. Tájékoztatás az elérhető oktatási és továbbképzési lehetőségekről
 5. Információ nyújtása az európai uniós csatlakozás gazdasági, európai vállalkozásfejlesztés
 6. Információ nyújtása a vállalkozások számára elérhető hazai és európai uniós pályázati lehetőségekről
 7. Működő vállalkozás helyzetének áttekintése és az ehhez kapcsolódó fejlesztési források (pld. hitelkonstrukciók)
 8. Környezeti követelményekről való tájékoztatás nyújtása
 9. A vállalkozás fejlesztésének érdekében belföldi, valamint európai uniós forráslehetőségek, támogatások
 10. Piac és versenyhelyzet elemzése
 11. Pályázati ötletek felkutatása, támogatható reális és életképes ötletek projektté formálása
 12. Megváltozott környezet szerinti piac- és versenyhelyzet elemzése
 13. Projektgenerálás és tervezés
 14. Stratégiai vállalkozásvezetés és marketing koncepció kidolgozása

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.