Országos Mikrohitel

Mikrohitel Programra vonatkozó tájékoztató

 1. A PROGRAM CÉLJA

A Mikrohitel a jogszabályban rögzített mikrovállalkozások által felvett VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS. A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással.

 1. A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozása meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat az Alapítvány által a Helyi Vállalkozói Központok biztosítják.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy, mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel;

Az alkalmas vállalkozás

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ (HVK) időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, ha veszélyt jelent a környezetre. Az alkalmas vállalkozás életképes, vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. Ha Ön hitelért folyamodik, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg
 • a vállalkozás devizabelföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Társég területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása.
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás alatt.

Ha Ön hiteligénylést nyújt be és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát:

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratokat (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi szerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • NAV igazolás, helyi adóigazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • a zálogtárgy iratai (pl. tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

HITEL KONDICIÓJA

3.1. Beruházási hitel

A hitel célja

A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. A beruházási hitel esetén a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra fordítható összeg tevékenységtől függően a folyósított hitel 50 %-a lehet. A forgóeszköz finanszírozása fordítható olyan kiadásokra is, mint bérek, bérleti díjak, fix költségek.

A hitel összege

A hitel összege: 15.000.000,- Ft.

A hitel futamideje maximum 15 év

Saját erő

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0 %.

A hitel felhasználásának határideje

A hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül meg kell kezdeni a hitel felhasználását.

Az elszámolás határideje a hiteligénylés beadásának dátumától számított egy év, amely a HVK döntése értelmében meghosszabbodhat az üzleti tervben leírt és/vagy a szerződésben jóváhagyott megvalósítási időig, legkésőbb a futamidő végéig. Az elszámolás folyamatos

A hitel folyósítása

A hitel 100 %-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

Türelmi idő

A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 36 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak el kell érnie a kézikönyvben meghatározott mértéket.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kamat

A hitel kamata fix 7,9 %. A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás

A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

Késedelmi Kamat

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6 %, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6 %.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100 %-ának előfinanszírozásával, a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás az Országos Mikrohitel Alapból történik.

További hitel felvétele

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek. Több mikrohitel igénylése esetén a hiteleket különböző célokra kell felhasználni, de a célok kapcsolódhatnak egymáshoz.

Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát.

3.2. FORGÓESZKÖZ HITEL

A hitel célja

A mikrovállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása. Forgóeszköz: olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik. A forgóeszköz finanszírozása fordítható olyan kiadásokra is, mint bérek, bérleti díjak, fix költségek.

A hitel összege

A hitel összege 15.000.000,-Ft

A hitel futamideje

A hitel futamideje maximum 3 év

Saját erő

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0 %.

A hitel felhasználásának határideje

A hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül meg kell kezdeni a hitel felhasználását.

Az elszámolás határideje a hiteligénylés beadásának dátumától számított egy év, amely a HVK döntése értelmében meghosszabbodhat az üzleti tervben leírt és/vagy a szerződésben jóváhagyott  időig. Az elszámolás folyamatos.

A hitel folyósítása

A hitel 100 %-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható.

Türelmi idő

A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 6 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak el kell érnie a kézikönyvben meghatározott mértéket.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kamat

A hitel kamata fix 7,9 %. A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás

A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

Késedelmi Kamat

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6 %, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6 %.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100 %-ának előfinanszírozásával, a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás az Országos Mikrohitel Alapból történik.

További hitel felvétele

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek.

Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát.

3.3 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ MIKROHITEL

A hitel célja

A szabad felhasználású mikrohitel célja, hogy a Covid járvány által leginkább sújtott mikrovállalati szektor vállalkozói minden megkötés nélkül arra használhassák fel a hitelösszeget, amire leginkább rászorul vállalkozásuk.

A hitel összege

A hitel összege 15.000.000,-Ft

A hitel futamideje

A hitel futamideje maximum 15 év

Saját erő

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0 %.

A hitel felhasználása

Elszámolási kötelezettség nincs

Türelmi idő

A tőketörlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 36 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak el kell érnie a kézikönyvben meghatározott mértéket.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A hitel teljes visszafizetéséig a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Kamat

A hitel kamata fix 7,9 %. A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás

A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

Késedelmi Kamat

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6 %, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6 %.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik az Országos Mikrohitel Alapból.

További hitel felvétele

Ugyanazon vállalkozás esetleges újabb hitelkérelmének jóváhagyása nem esik számszerű korlátozás alá. Korlátozás nélkül jóváhagyható a további kérelem, amennyiben a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek.

Az első hitel folyósítását követően folyósított további hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a felvehető hitelösszeg maximumát.

Egy vállalkozás össztőketartozása a három hitelfajta kombinációja esetén sem haladhatja meg a 45 millió forintot.

4. A MIKROHITEL SZERZŐDÉS TÁMOGATÁS TARTALMA

A támogatás formája: kedvezményes kamatozású kölcsön.

A támogatás kategóriája: a Mikrohitel Program a kedvezményes kamatozás miatt támogatásnak minősül a vonatkozó EU rendeletek alapján. A támogatás kategóriája: „D” , azaz csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EU- Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.
A programtervezetben szereplő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, és csak abban az esetben egyeztethető össze az EU-Szerződés 107. cikk (1) bekezdésével, amennyiben az hozzájárul az adott térség fejlődéséhez, arányos a megoldani kívánt hátránnyal, valamint időben korlátozott és csökkenő mértékű.

Csekély összegű támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás; (d) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, (e) az import áruk helyet hazai áru használatától függő támogatások esetében, (f) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására.

A mezőgazdasági, illetve halászati ágazat vállalkozásai részére folyósított támogatásokat az EU-Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági ágazatban szóló 1408/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani.

Támogatás ezen ágazatoknál csak abban az esetben nyújtható, ha bármely hároméves időszakban bármely vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás összege nem haladja meg a 15.000 eurót.

A támogatástartalom igazolása: a támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja ki.

Kérdéseik esetén mikrohitel menedzser kollégáink ügyfélfogadási időben személyesen és telefonon is állnak rendelkezésükre.

5000 Szolnok József Attila út 83. D. épület 2. emelet 30. iroda

+36 20 9693 073

Üzleti terv formanyomtatvány
Adásvételi szerződés elemei
Befogadó nyilatkozat
Hozzájárulás a jelzálogjog bejegyzéséhez
Szándéknyilatkozat formanyomtatvány

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.